เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นมาจากปัญหาที่ผู้จัดทำเองรู้สึกว่าเวลาจะหาหรืออยากทานร้านอาหารมุสลิมแล้วไม่รู้ว่าต้องไปดูข้อมูลจากที่ไหน ร้านอยู่ตรงไหนบ้าง เลยมีความคิดว่า ถ้าสร้างเป็นเว็บไซต์ขึ้นมาแล้วรวบรวมข้อมูลร้านอาหารมาไว้สักที่จะสามารถช่วยให้คนอีกหลายคนรู้ว่ามีร้านอาหารอยู่ตรงไหนบ้าง อีกทั้งเป็นการลดภาระของร้านอาหารเองในการทำการตลาดและประชาสัมพันธ์ร้านตัวเองภายในตัวอีกด้วย