การใส่ข้อความที่สั้น กระชับและเข้าใจง่ายนั้น ช่วยให้การค้นหาข้อมูลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เลือกประเภทให้ตรงกับหัวข้อ จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาเราได้ง่ายและตรงความต้องการมากยิ่งขึ้น
การใส่ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่ม ช่วยให้ผู้เข้าชมสามารถนำค่าเหล่านี้มาใช้ในการสืบค้นข้อมูล
กรอกที่อยู่ให้ถูกต้อง ช่วยให้ลูกค้าวางแผนและเดินทางไปยังสถานที่ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
รูปภาพแรกสุดจะถูกใช้เป็นรูปหลักของรายการ
ใส่รายละเอียดวันและเวลาตามรูปแบบที่ต้องการได้